မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe Photoshop CS2 + Keygen Key ...Fullလြန္ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့က Photoshop ေလာကမွာ နာမည္ၾကီးခဲ့ ဘူးတဲ့ Adobe Photoshop CS 2
ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...Photoshop ဆိုေတာ့ ေထြေထြ ထူးထူးေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး...
Full အျဖစ္ အသံုးျပဳလိုရေအာင္ Keygen Key ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္..
အခုခ်ိန္အထိ နာမည္ၾကီးေနတုန္းပါပဲ လိုအပ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ထားျခင္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ေအာက္ကလင့္မွာ ယူသြားပါ... Keygen Key ထည့္သြင္းနည္းကို
ပံုနဲ႔ ရွင္းျပထားေပးပါတယ္...DOWNLOAD HERE Passwore = www.linyangchi.org


အင္စေတာ့လုပ္နည္း
===========

ေအာက္ကပံုအတိုင္းေထာက္သြားပါ....


Keygen Key မထည့္ရေသးပါက ေအာက္ကပံုအတိုင္း 30 ရက္တာ သံုးခြင့္ရွိပါတယ္... 
ေအာက္ကပံုမွာ Quit ကိုႏွိပါ....


ေအာက္ကပံုအတိုင္းႏွိပ္သြားပါ...
ဒီအဆင့္မွာ က Keygen Key ထည့္သြားဖို Help --->Activate...ကိုေထာက္ပါ...


ေအာက္ကပံုအတိုင္း Activate Online ကိုေထာက္ပါ... ေအာက္ကပံုအတိုင္း Phone Activation ကိုေထာက္ပါ...


ေအာက္ကပံုအတိုင္း Activation Number ကို စလတ္ေပးျပီး copy ယူပါ


Keygen key ကိုဖြင့္ပါ..
ေအာက္ကပံုအတိုင္း Activation Number Paste လုပ္လိုက္ပါ...လုပ္ျပီးသြားရင္ ေအာက္ကပံုအတိုင္း
ေထာက္ေပးလို္က္ပါ....


ေအာက္ကပံုအတိုင္း ရလာတဲ့ key ကို Copy ယူ  ေအာက္ကပံုအတိုင္းထည့္သြင္းေပးလို္က္ပါ....


ဒါဆိုေအာက္ကပံုအတို္င္း ေအာင္ျမင္သြား ပါျပီး....


အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္(နည္းပညာ)
www.linyangchi.org

0 Response to " Adobe Photoshop CS2 + Keygen Key ...Full "