မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Window 7 32bit Steptember Final..2016...
Window 7 ကိုအသံုးျပဳေနၾက တဲ့ သူေတြးအတြက္ Steptember 2016 မွ ထြက္ထားတဲ့
ေနာက္ဆံုး Window 7 32 bit ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္.....
2GB ကို 700Mb ျဖင့္ သံုးဖို္င္ခြဲျပီး တင္းထာေပးပါတယ္..1GB ပမာဏေလာက္ပဲ

ရိွပါတယ္.....ျမန္မာျပည္က အသံုးျပဳျခင္တဲ့ သူေတြးအဆင္
ေျပစြာ ေဒါင္ေလာ့ယူနိုင္ရန္..
Window 7 Final အကို အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ....


 * Part 1
Part 2
 * Part 3


Password = www.linyangchi.org

အဆင္ေျပပါေစ.. 

ဘားမစ္ (နည္းပညာ)

Online နည္းပညာဒါန

www.linyangchi.org

0 Response to " Window 7 32bit Steptember Final..2016... "