မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Total.HTML.Converter.5.1.108.KaranPCနည္းပညာခ်စ္ ညီအကိုေမာင္နမမ်ား အတြက္ HTML Coverter ကို အသစ္ေတြလိုတင္ေပး
လိုက္ပါတယ္...Format တစ္ခုျဖစ္တဲ့ i.e RTF အတြက္ EMF,SVG,PDF ဖို္င္
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ DOC,XLS,XTML,JPEG,TIFF ေတြးကို HTML Fils အျဖစ္
အသံုးျပဳလိုရသည့္အျပင္ HTML ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုကို အေကာင္းဆံုး
ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ လြယ္ကူစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္..တစ္ျခားေသာ
HTML Coverter လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြး CSS အျဖစ္ေျပာင္းလဲမူေတြး
အမ်ားၾကီးပါ ပါေသးတယ္...လိုအပ္ရင္ယူသြားပါ..Password = www.linyangchi24.blogspot.com


အဆင္ေျပပါေစ...


ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " Total.HTML.Converter.5.1.108.KaranPC "