မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Samsung Galaxy Note 5 SM-N920W8 Andriod-6.0.1 Root ...လုပ္နည္းSamsung Galaxy Note 5 SM-920W8 Andriod 6.0.1 Root လုပ္နည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Root လုပ္နိုင္ရန္ Driver / Odin3-v3.10.6 /CF-Auto-Root တို႔ကိုထည့္ေပးထားပါတယ္...
Samsung Galaxy Note 5 SM-920W8 Andriod 6.0.1 အတြက္သာ သိသန္႔ပါ....
Driver / Odin3-v3.10.6 /CF-Auto-Root တို႔ကို တစ္ ျခားေသာ Note ေတြး
အတြက္ အသံုးမျပဳရ...
လိုအပ္ရင္ ယူသြားပါ....

http://adfoc.us/37283060706855


Password = www.linyangchi24.blogspot.com

*** Root လုပ္နည္း ***
*****************
1. Driver အင္စေတာ့လုပ္...
2. ဖုန္း Battery အျပည့္ထားပါ...
အဆင့္ (၁) သင့္ ဖုန္းအား Power ပိတ္ထားလိုက္ပါ....
အဆင့္ (၂)   (Download Mode Screen Arrive )ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေရာက္ဖို႔
                 Volume + Home + Power သံုးခုစလံုး တြဲႏွိပ္ပါ....
Volume Up ကိုတစ္ခ်က္နွိပ္လိုက္ပါ..
               
               

အဆင့္ (၃) ေအာက္ကပံုအတိုင္းေရာက္လာပါက Download Mode Screen ေရာက္သြားပါျပီးကြန္ပ်ဳတာ နဲ႔ဖုန္းနဲ႔ USB ၾကိဳးထိုးျပီး 
Developer options = > USB debugging မွာ အမွတ္ေပးလိုက္ပါ...
ခ်ိန္ဆက္ေပးလို္က္ပါ...
ေအာက္ကပံုအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ...
အဆင့္ (၄) ခုဏက ေဒါင္းထားတဲ့ Folder ထည္းက Odin3-v3.10.6 ကုိဖြင့္ပါ..


အဆင့္ (၅) သင့္ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ...ေအာက္ကပံုအတိုက္ရလာပါက သင့္
               ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာက သိသြားပါျပီး..


အဆင့္ (၆) သင့္ဖုန္းကို ကြန္ပ်ွဴတာက သိသြားျပီဆို ေအာက္ကပံုအတိုက္ AP ကိုေတာက္ပါ..


အဆင့္ (၇) ေအာက္ကပံုအတိုင္းေပၚလာပါက  CF-Auto-Root ကိုေထာက္ျပီး Open ကို
                 ေထာက္လိုက္ပါ...
     

အဆင့္ (၈) ေအာက္ကပံုအတိုင္းေရာက္လာပါက.. Start ကိုေထာက္လိုက္ပါ...


အဆင့္(၉) ေအာက္ကပံုအတိုင္း PASS! မွာ အစိမ္းတန္းေလးျပည့္သြားပါက သင့္ဖုန္း Reset က်သြားမည္..


အဆင့္ (၁၀) သင့္ဖုန္း Power ျပန္တက္လာပါက SuperSU ေပၚေနပါျပီး

သင့္ဖုန္း Root ေဖာက္ ရန္ျပီးဆံုးသြားပါျပီး ။
  
အဆင္ေျပပါေစ..
ဘားမစ္ (နည္းပညာ
Online နည္းပညာဒါန

0 Response to " Samsung Galaxy Note 5 SM-N920W8 Andriod-6.0.1 Root ...လုပ္နည္း "