မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

QMobile Z7 T7484 Firmware... ဘားမစ္ (နည္းပညာ)QMobile Z7. T7484 Firmware ကို
SP Flash Tool v5.1612 ျဖင့္
Firmware ေရးဆြဲလိုရေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...လိုအပ္ရင္ယူသြားပါ..
လိုအပ္တဲ့ Firmware မ်ား မန္းသြားနိုင္ပါတယ္...


http://adfoc.us/37283060701756
Password = www.linyangchi24.blogspot.com
  
အဆင္ေျပပါေစ..
ဘားမစ္ (နည္းပညာ
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....

0 Response to " QMobile Z7 T7484 Firmware... ဘားမစ္ (နည္းပညာ) "