မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Lenovo A3300-HV MT6582 4.2.2 Firmware...ဘားမစ္ (နည္းပညာ)Lenovo A3300 HV
Firmware ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
Driver/SP Flash Tools ...>>>>>
1 GB ေက်ာ္ ကို 778MB ျဖစ္ခ်ဳပ္ေပးထားပါတယ္..
လိုအပ္လို သိမ္းထားျခင္ရင္ ယူသြားပါ...


DOWNLOAD HEREPassword = www.linyangchi24.blogspot.com
 အဆင္ေျပပါေစ..
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....

0 Response to " Lenovo A3300-HV MT6582 4.2.2 Firmware...ဘားမစ္ (နည္းပညာ) "