မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Lava Iris 506Q Firmware..... ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Lava lris 506Q Firmware..ကို
SP Flash Tool v3.1344.214 တို႔ျဖင့္
ေရးဆြဲလိုရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..လိုအပ္ယူသြားပါ..
လိုအပ္ေသာ Firmware မ်ားမန္းသြားနိုင္ပါတယ္..တစ္ကယ္
လိုအပ္မွေနာ္ ေက်းဇူးတင္လွ်က္..

http://adfoc.us/37283060700253

Password = www.linyangchi24.blogspot.com
  
အဆင္ေျပပါေစ..
ဘားမစ္ (နည္းပညာ
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....

0 Response to " Lava Iris 506Q Firmware..... ဘားမစ္ (နည္းပညာ) "