မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Haier L52 MT6735 Firmware...Haier L52 MT6735 Firmware ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
1GB ေက်ာ္ကို 772MB ျဖစ္ေအာင္ခ်ဳပ္ေပးထားပါတယ္...
SP Flash Tool v5.1516 / SN Write Tool v2.1504.00 / Firmware/ Driver
မ်ားကိုထည့္ေပးထားပါတယ္...
လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ...


Password = www.linyangchi24.blogspot.com


အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " Haier L52 MT6735 Firmware... "