မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Gallery Vault-Hide Video & Photo Pro v2.7.4 Apk ဘားမစ္ (နည္းပညာ)ပံုကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မသိတဲ့သူေတြးရွားတဲ့ Apk ေလးပါ...
Version အသစ္ေတြ႔လိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္..10.9.2016 မွ ထြက္ရွိထားတဲ့
Video / Photo image မ်ားကို သင့္ဖုန္းတဲ့ မွာ သင္မၾကည့္ေစျခင္တဲ့
သူေတြးရွိပါက Password ခံပိတ္ထားတဲ့ Apk ေလးပဲ
ျဖစ္ပါတယ္...အသံုးျပဳရတာလဲလြယ္
ကူပါတယ္...သံုးျခင္ရင္ယူသြားပါ...
အဆင္ေျပပါေစ...

ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
 အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ပါ..

0 Response to " Gallery Vault-Hide Video & Photo Pro v2.7.4 Apk ဘားမစ္ (နည္းပညာ) "