မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ဖုတ္ေကာင္ဂိမ္း Escape From High School 3d .. ဘားမစ္ (နည္းပညာ)...စိတ္ဝင္စာဖြယ္...ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္. 12.9.2016 မွထြက္ရွိလာတဲ့ ဖုတ္ေကာင္း
ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားပါပဲ..အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြးေလ့လာေရး ခရီထြက္
ေနတဲ့ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္ ေရလြမ္းမူေၾကာင့္ေသဆံုးသြားေသာ
ဖုတ္ေကာင္အား ၾကီးမားတဲ့ လက္နတ္ျဖစ္ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျခင္း
 တို႔အျပင္ အခန္းမ်ားစြာေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ထားပါတယ္..
ကစားျခင္တယ္ဆို ယူသြားပါ...NEW GAMES..


အဆင္ေျပပါေစ...


ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " ဖုတ္ေကာင္ဂိမ္း Escape From High School 3d .. ဘားမစ္ (နည္းပညာ)... "