မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ActionShooterThird-person shooter APK ..ဘားမစ္ (နည္းပညာ)နာမည္ၾကီးေနတဲ့ Third - Person Shooter ဂိမ္းကိုမွ ကစားျခင္ေနတဲ့ အကိုအမမ်ား
အတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ရန္သူေတြး ကို ပစ္ခတ္တဲ့ ေနရာမွာ နည္းလမ္းမ်ား
စြာကိုအသံုးျပဳရသည့္အျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကာကြယ္ထိန္းသြားျခင္း
ရန္သူေတြးမ်ားေနပါေစ ပုန္းဝွတ္ျပီးတိုက္ခုိက္ျခင္း
ကယ္ကစားျခင္တယ္ဆိုေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ...
ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေဒါင္းရန္          >>>>>>        DOWNLOAD  HERE

ဖုန္းျဖင့္ေဒါင္းတိုက္ရိုက္ေဒါင္းရန္ >>>>>          ိDOWNLOAD  HERE
ဖုန္းျဖင့္ေဒါင္းတိုက္ရိုက္ေဒါင္းရန္ >>>>>          DOWNLOAD  HERE

အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " ActionShooterThird-person shooter APK ..ဘားမစ္ (နည္းပညာ) "