မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Constantine RPG Online Action APK 23.8.2016 အားၾကီးေသာသူရဲေကာင္း

မဂၤလာပါ..
နာမည္ၾကီး စစ္ေလယာဥ္ကိုမွ ကစားျခင္ၾကတဲ့ အကိုအမတို႔အတြက္ အသစ္ေတြလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္..ဂိမ္းကစားေနရင္းနဲတင္ ကိုယ္တိုင္းတိုက္ေနရတဲ့ ေဖာ္ျဖဴလားမ်ိဳး ဖီလင္မ်ိဳး ခံစားေနရမွာအမွန္ပဲ သမိုင္းနယ္ေျမၾကဴးေက်ာ္လာတဲ့ ရန္သူေတြးကိုကာကြယ္ရင္းနဲ႔ ေကာင္းကင္မွာပ်ံသံေနတဲ့ ေလယာဥ္ေတြးကို တိုက္ခုိက္ေနရာတာေၾကာင့္ ပိုျပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္.. 21.1MB ပဲရွိပါတယ္..ဖုန္းသမားေတြးလဲအဆင္ေျပစြာေဒါင္းနိုင္ပါတယ္...http://adfoc.us/37283060435418
အဆင္ေျပပါေစ...
လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online နည္းပညာဒါန

0 Response to " Constantine RPG Online Action APK 23.8.2016 အားၾကီးေသာသူရဲေကာင္း "