မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Kingstar Phablet A25 Firmware Android 4.4.2Kingstar Phable A25 ကို Flash Tool ျဖင့္ Firmware တင္လိုရေအာင္
တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...
1GB ေက်ာ္ကို 403MB ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေပးထားပါတယ္..ျမန္မာျပည့္က လူၾကီး
မင္းမ်ားအတြက္...အဆင္ေျပေစရန္

Last USB Driver                                                       Download Here
Update SP Flash Tool                                                Download Here
How To Flash/Firmware Update Visit                           Download Here
အဆင္ေျပပါေစ...
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္ မ်ားအား သင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္.... 
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
Latest USB Driver Download

Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
Latest USB Driver Download

Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ပါ...

0 Response to " Kingstar Phablet A25 Firmware Android 4.4.2 "