မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

အမိေျမ ၏ Guardians တစ္ေယာက္..Guardians of the Homeland APKမဂၤလာပါ..
ထူးျခားေသာနည္းပညာမ်ားနဲ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သိပ္ပံၾကၾက ကစားျခင္ၾကတဲ့ Mobile သမားမ်ားအတြက္ APK ေလး 22.8.2016 ေနမွ ထြက္ရွိထားတဲ ့Guardians ဂိမ္းအသစ္ေလးပါ... နာဂါး ေငြ႕တန္းတစ္ခု စူပါအင္းအၾကီးၾကီးကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ သင့္အိမ္ၿဂိဳလ္ကိုခုခံ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ အင္ပါရာတစ္ခုလံုးရဲ မင္းတစ္ပါးျဖစ္လာေအာင္ သင္ၾကိဳစား ျပီးကစားျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သိပ္ပံနည္းလမ္းက်က် တည္ထြန္းျခင္းမ်ား ၊ တစ္ျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြး စိတ္ဝင္စားဖြယ္အမ်ားၾကီးပါဝင္းထားပါသည္...99.8MB ပဲရွိပါတယ္
ကစားျခင္တယ္ဆိုေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ.....

http://adfoc.us/37283060435100


အဆင္ေျပပါေစ...
လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online နည္းပညာဒါန

0 Response to " အမိေျမ ၏ Guardians တစ္ေယာက္..Guardians of the Homeland APK "