မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Disk Doctors Undelete Full Version www.linyangchi24.blogspot.comမဂၤလာပါ..
Computer & USB Disk ထည္းက data  ေတြးကို မွားျဖတ္မိလို ျပန္လိုျခင္တဲ့ သူမ်ား အတြက္ေဆာင္ထားသင့္သည့္ ေဆာ့ဝဲေကာင္းတစ္ခါပါ Data / Photo စသည္တို႔ကို မူလအရည္အေသြးအတိုင္း္ ျပန္လည္ရေအာင္ ယူေပးတဲ့ေဆာ့ဝဲေလးပဲျဖစ္ပါတယ္.. 9.1MB ပဲရွိပါတယ္
ေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ....
http://adf.ly/1dA8LK


လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online ပညာဒါန
www.linyangchi24.blogspot.com 

0 Response to " Disk Doctors Undelete Full Version www.linyangchi24.blogspot.com "