မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

CCleaner_Professional Version_5.08.5308 www.linyangchi24.blogspot.com


မဂၤလာပါ..
ကြန္ပ်ဴတာရဲ ေနစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြးကို ေနတိုင္းမျပတ္ မွတ္ထားေပးတဲ့ data ေတြး ေနစဥ္နဲ႔ အမွ် မ်ားလာေသာအခါ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာသည္ စက္ေလးျခင္းသို႕ ၊စက္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေႏွးလာျခငး္ ၊စသည္ျပသနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆာ့ဝဲ ျဖစ္သည့္ CCleaner Version 5.08 ကို
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...6.3Mb ပဲရွိပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ..https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpXgBZ6J3hQXmI2I78jqNdTfHUpRc8DmNX

အဆင္ေျပပါေစ...

ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " CCleaner_Professional Version_5.08.5308 www.linyangchi24.blogspot.com "