မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Candy Faver Apk 24.8.2016 သၾကားလံုးအဖ်ား
မဂၤလာပါ..
အျပင္းေျပကစားျခင္ၾကတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြးအမ်ားဆံုးကစားေလ့ရွိတဲ့ Candy fever အသစ္ေလးထြက္ရွိလာလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္.ဒီဂိမ္းကိုကစားျခင္ျဖစ္ သင့္ရဲစိတ္ေတြး ျဖတ္ထိုးဥာဏ္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္...အေရာင္တူခ်င္ ဖလွယ္ၾကတဲ့ ဂိမ္းေလးပါ..သံုးခုထက္ပိုပါက သင္အား စုလက္မ်ားစြာရသည့္အျပင္ ..တစ္ျဖည္းျဖည္းသင္လမ္းေၾကာင္းေတြး တိုးတက္လာျပီး ေအာင္ပြဲ အထိေရာက္ေအာင္လွန္းနိုင္ပါတယ္..9.1Mb ပဲရွိပါတယ္...ကစားျခင္တယ္ဆိုေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ...

http://adfoc.us/37283060438827
ဖုန္းျဖင့္ ေဒါင္းရန္ >>>
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZni02ZgzhGXy4g3lkDOtJFeBM9lz8A8yyy


အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile APK & Computer Softwares အသစ္ မ်ားအား သင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္.... 
အဆင္ေျပပါေစ...

လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online နည္းပညာဒါန

0 Response to " Candy Faver Apk 24.8.2016 သၾကားလံုးအဖ်ား "