မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

စစ္က်ည္ပစ္ ဂိမ္း Bullet Foree Apk ..မဂၤလာပါ..
အပစ္အခတ္ ကိုမွ စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ အကိုအမမ်ားအတြက္ Bullet Foree 26.8.2016 က
ထြက္ရွိထားတဲ့ 
ဂိမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္..ေခတ္သစ္ နည္းပညာေတြးနဲ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လက္နတ္ေတြးကို
 ကိုင္ေဆာင္
တဲ့ ဂိုဏ္းကို ျဖိဳခြဲၿပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေအာင္ၾကိဳးစားရင္ စိတ္ဝင္စားဆံုး အပိုင္း
က ေဘးပတ္လည္မွာ သင္ရန္သူေတြးၾကီးပဲ ဘယ္လိုတိုက္ခို္က္မလဲ ဘယ္လို ႏူိင္ေအာင္
ၾကိဳးစားမလဲ ..လက္နတ္ေတြးကိုဝယ္ ယူမယ္..
31.9 MB ပဲရွိပါတယ္ ..ကယ္ကစားျခင္တယ္ဆို ေဒါင္းသြားပါ...
http://adfoc.us/37283060488916
ဖုန္းျဖင့္ ေဒါင္းရန္...>>>
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqij2Zvq0JeUAroNzLWo25xM7hajgwNqnX

အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္ မ်ားအား သင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္.... 
အဆင္ေျပပါေစ...
လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online နည္းပညာဒါန
ကြ်န္ေတာ္ကို အားေပးနဲတဲ့ လူၾကီးမင္းတို႔ ဗ်ာ လင့္ အား အမည္ေျပာင္းပါမည္ .. (ဘားမစ္ (နည္းပညာ))

0 Response to " စစ္က်ည္ပစ္ ဂိမ္း Bullet Foree Apk .. "