မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Boost Internet Netword & Download Manager Speed ျမန္ေအာင္ျမွင့္တင္ျခင္းမဂၤလာပါ...
ဒီနည္းေလးကေတာ့ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ အင္တာနတ္ ကို ျမန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္နည္းေလးျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒါင္းေလာ့ဆြဲရန္ ေႏွးေနတဲ့ စက္ေတြးအတြက္ ေဒါင္းေလာ့ျမန္ေအာင္ပါအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္..၊၊


အဆင့္(၁) Window Key + R တြဲႏွိပ္ပါ  ( Run  ကိုေခၚပါ) Run box က်လာရင္ ေအာက္ကပံုကိုၾကည္ပါ..
အဆင့္(၂) ေအာက္ကပံုအတိုင္း ဆက္လုပ္ပါ..Computer Configuration ကို ႏွစ္ခ်က္ေထာက္ဖြင့္ပါ..


 အဆင့္(၃) ေအာက္ကပံုအတုိင္း Administrative Templates ကို ႏွစ္ခ်က္ေထာက္ ဖြင့္ပါ..အဆင့္(၄) ေအာက္ကပံုအတိုင္း Network ကို ႏွစ္ခ်က္ေထာက္ဖြင့္ပါ...အဆင့္(၅) ေအာက္ကပံုအတိုင္း QoS Packet Scheduler ကိုႏွစ္ခ်က္ေထာက္ဖြင့္ပါ...အဆင့္(၆) ေအာက္ကပံုအတိုင္း Limit reservable bandwidth ကိုႏွစ္ခ်က္ေထာက္ဖြင့္ပါ...
အဆင့္(၇) ေအာက္ကပံုအတိုင္းဆက္လုပ္သြားပါ...


ျပီးပါျပီ... အဆင္ေျပပါေစ...။

လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online ပညာဒါန
www.linyangchi24.blogspot.com 

0 Response to " Boost Internet Netword & Download Manager Speed ျမန္ေအာင္ျမွင့္တင္ျခင္း "