မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Text Logo ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း

               မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းေလးေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Eff...
Read More

Adobe Premiere Pro Cs6 ျဖင့္ ေမြးေန႔ပြဲ ၊ မဂၤလာေဆာင္ ႏွင့္ အလွဴပြဲေတြးအတြက္ ရုပ္သံတည္းျဖတ္နည္း

Adobe Premiere Pro ကို အခုမွ စတင္ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေမြးေန႔ပြဲ ၊ အလွဴပြဲ ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ကို ရုပ္သံတည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူ...
Read More

VMware Workstation Pro 14.0.0 Lite Full

ဒီေနေတာ့ VMware Workstation 14 Pro  Version အသစ္ေလးထြက္ရွိလာလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္  အရင္ Version ေတြးထက္ ဘာေတြး ပိုေကာင္းမြန္လာလည္းဆို...
Read More