မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Element 3D ထည့္သြင္းနည္း...For Adobe After Effect CS6 and AE all

လာေရာက္ေမးၾကတဲ့ Element 3D ထည့္သြင္းနည္းေလး ကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္... ဗီြဒီယို ဖိုင္ေလးကို ေသျခာၾကည့္ပီး ထည့္သြားျခင္းျဖင့္ Error မ်ာ...
Read More

Houdini Version 15.5.523 + Keygen Key Full For Window 64bit

မဂၤလာပါ သူငယ္ခ်င္းတို႔ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္း  ေတြးမွာ အသံုးဝင္ဆံုးျဖင့္တဲ့ Objec...
Read More

Dooffy Designer 30 Original Gradients For Photoshop..

Photoshop သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Gradients အလွေလးေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... ေနာက္ခံကာလာ အလွေလးေတြးထည့္သြင္းျခင္တဲ့ သူေတြးအတြက္ ပိုျ...
Read More

Skull Full 3D Element For Adobe After Effect

ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ ေတြးကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအားလံုး မဂၤလာပါ ဒါေလးက အရုိးေခါင္ ပါ Adobe After Effect မွာ 3D Element Effe...
Read More

Adobe Media Encoder 2017 + Patch Key Full

Video တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး အတြက္ Adobe Premiere Pro မွာ Auto ပါလာတဲ့ Encoder က full မျဖင့္တဲ့ အတြက္ အသံုးျပဳရတဲ့ အဆင္မေျ...
Read More

ZBrush 4R7 + Cracked Key Full

ZBrush 4R7 ကို ေဒါင္းေလာ့ယူဖို အဆင္မေျပလို ျပန္လည္ တင္ေပးပါလို အကူညီေတာင္လာတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္  ျပန္လည္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္......
Read More