မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Skull Full 3D Element For Adobe After Effect

ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ ေတြးကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအားလံုး မဂၤလာပါ ဒါေလးက အရုိးေခါင္ ပါ Adobe After Effect မွာ 3D Element Effe...
Read More

Adobe Media Encoder 2017 + Patch Key Full

Video တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး အတြက္ Adobe Premiere Pro မွာ Auto ပါလာတဲ့ Encoder က full မျဖင့္တဲ့ အတြက္ အသံုးျပဳရတဲ့ အဆင္မေျ...
Read More

ZBrush 4R7 + Cracked Key Full

ZBrush 4R7 ကို ေဒါင္းေလာ့ယူဖို အဆင္မေျပလို ျပန္လည္ တင္ေပးပါလို အကူညီေတာင္လာတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္  ျပန္လည္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္......
Read More

HitFilm Pro 2017 အင္စေတာ့လုပ္နည္း...

အင္စေတာ့လုပ္ရန္ အဆင္မေျပလို လာေရာက္အကူညီ ေတာင္တဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ အင္စေတာ့လုပ္နည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္....Video ကို ေသျခာနား...
Read More

Signal Action Sound Effects All...

ဗီြဒီယုိ ဒီဇိုင္ေတြးကို တည္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Signal Sound Effects ေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... ဗီြဒီယို တည္ျဖတ္မူတစ...
Read More

Organic Action Sound Effects All

ဗီြဒီယုိ ဒီဇိုင္ေတြးကို တည္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Organic Sound Effects ေတြးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... ဗီြဒီယို တည္ျဖတ္...
Read More